امروز به خاطر یابود از شهدای رسانه‌های کشور که یک سال قبل در یک حمله انتحاری در حال پوشش حمله انتحاری دشمنان وطن در ساحه شش درک کابل جام شهادت نوشیدند با محترم دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور به مقر تلویزیون یک رفتیم.
مسوولین تلویزیون یک با برگزاری برنامه‌یی تحت عنوان «مراسم یادبود شهادت دسته‌جمعی خبرنگاران و پشتیبانی از آزادی بیان» از یاد و خاطره این شهداء گرامی‌داشت به عمل آوردند.
در این مجلس خانواده شهداء، رسانه‌ها، مقامات عالی رتبه و نمایندگان جامعه مدنی اشتراک نموده بودند. مقامات عالی رتبه کشور در این نشست سخنرانی کردند و تعهد خود را برای پاس‌داشت از آزادی بیان و رسیدگی به قضایای خشونت و بد رفتاری با رسانه‌ها بیان داشتند.
آزادی بیان یکی از دستاوردهای بنیادین سال‌های اخیر است. برای پا‌س‌داری از این دستاورد مردم افغانستان و خانواده رسانه‌های کشور قربانی‌های بی‌شماری تقدیم نموده‌اند.
با حضور در این مجلس از یک‌سو مراتب تسلیت و هم‌دردی خویش را با خانواده‌ شهدا و رسانه‌های کشور ابراز داشتیم و از سوی دیگر تعهد خود را برای پاس‌داری از آزای بیان اعلان کردیم.
رییس اجراییه در این نشست سخنرانی کرد و حق آزادی بیان و پیش‌رفت در این زمینه را یکی از دستاوردهای بزرگ افغانستان در سال‌های اخیر دانست، اما تأکید نمود که تاهنوز چالش‌ها و موانع فراوانی فراراه آزادی بیان وجود دارند و تا هنوز به مرحله‌ی مطلوب نرسیده‌ایم. رییس اجراییه در بخشی از سخنان خود که حکومت و شخص وی به آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین مردم و رسانه‌های کشور احترام قایل اند و از این حق با تمام توان حمایت می‌کنند.
به روح شهدای رسانه‌های کشور درود می‌فرستیم، به بازماندگان آنان از خداوند صبر و استقامت می‌طلبیم و در کنار رسانه‌های کشور برای حراست از حق آزادی بیان و دسترسی به معلومات به تلاش و مبارزه خود ادامه می‌دهیم.

هم‌رسانی: می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید