بعد از چاپ پایان نامه دکتورایم به انگلیسی از دوستان خوبم خواهش کردم تا نسخه‌یی از کتاب را به کتابخانه‌های عامه شهر خود یا به کتابخانه دانشگاه‌های مشهور اهداء نمایند. از دانشجویان تقاضا کردم از طریق دانشگاه یا دانشکده‌ی خود این کار را انجام دهند و از مسوولین بخواهند تا نسخه‌یی از کتاب را برای کتابخانه دانشگاه یا دانشکده خریداری نمایند. خوش‌بختانه می‌توانم بگویم که به اثر سعی، تلاش و لطف شما کتاب اکنون به اکثر کتابخانه‌های معتبر اروپایی-امریکایی راه یافته است.

از نظر من این یک اقدام استراتیژیک و مهم در راستای ارایه یک روایت بدیل و متفاوت از افغانستان و حوزه مشترک تمدنی ما برای حوزه اکادمیک، پژوهشگران و سیاست‌گزاران به ویژه انگلیسی زبان‌ها در سطح بین‌المللی است. می‌دانید که روایت رسمی از افغانستان یک‌جانبه و نادرست است. این روایت از افغانستان و کثرت و تنوع فرهنگی-سیاسی در این کشور نمایندگی نمی‌کند. ما نیازمند نقد، واکاوی/شالوده‌شکنی علمی و هدفمند روایت یا گفتمان رسمی هستیم. پایان نامه دکتورایم گام و تلاشی،‌ ولو کوچک و اندک، در این مسیر است. از لطف و اقدام نیک هریک‌تان برای فراگیر شدن این روایت و چشم‌انداز بدیل تشکر و قدردانی می‌کنم و چشم به راه اقدامات بیش‌ترتان هستم. شما می‌توانید این مسیر را با نوشتن کتاب‌ها و مقالات علمی بیش‌تر بسط و گسترش بدهید یا می‌توانید کتاب را به کتابخانه‌هایی که لاز می‌دانید برسانید.

در این میان لطف کتابخانه مدرسه مطالعات شرقی و افریقایی (SOAS) دانشگاه لندن که یکی از غنی‌ترین و پربارترین کتابخانه‌ها در بخش مطالعات آسیای و افریقایی در بریتانیا به شمار می‌رودمضاعف است. چهار جلد کتابم را به کتابخانه‌ی خود افزوده‌اند و این کتاب‌ها از این مرجع قابل دسترس اند. بابت این کار فوق‌العاده از مسوولین این مدرسه به ویژه مسوولین کتابخانه‌ی سواس تشکر می‌کنم.

State Formation in Afghanistan: A Theoretical and Political History .۱

۲. نقدي بر ساختار نظام در افغانستان: تأثير انتخابات نوعيت نظام بر تحکيم دموکراسي و مهار جنگ در کشورهای چند پارچه

۳. احمد شاه مسعود شهيد راه صلح و آزادى: بررسى ابعاد مختلف شخصيت و زندگى احمد شاه مسعود از ديدگاه‌هاى مختلف

۴. مباحث جدل‌برانگیز

دانشجویان و دوستان مقیم لندن در صورت نیاز می‌توانند این کتاب‌ها را برای مطالعه از این دانشگاه و با استفاده از پیوند زیر به دست آورند.

پیوند یافتن کتاب‌ها:

https://library.soas.ac.uk/Search/Results?lookfor=Mujib+al-Rahman+Rahimi+&type=AllFields&submit=Find&limit=20&sort=relevance

هم‌رسانی: می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید