-بعد از تلاش‌ها و بحث‌های فراوان طرف حاضر نشد در باره دستورکار، هدف، دلیل برگزاری و مدیریت و رهبری جرگه مشورتی صلح با ریاست اجراییه، جریان ثبات و همگرایی و سایر جریان‌ها صحبت نماید یا دلایل قانع کننده ارایه نماید.
-لویه جرگه تعریف شده در قانون اساسی معتبرترین مرجع تصمیم‌گیری در قضایای کلان کشوری است.
-از لویه جرگه‌های سنتی و مشورتی سوگمندانه در مراحل مختلف استفاده ابزاری صورت گرفته است.
-با طالبان مذاکره‌یی صورت نگرفته است تا نیازی به مطرح کردن و بحث روی آن با مردم و جرگه باشد.
-مردم افغانستان طرف‌دار صلح و مذاکره‌اند و شورای رهبری مصالحه در این مرحله می‌تواند از مردم و کمپ صلح به خوبی نمایندگی نماید.
-مصرف صدها ملیون افغانی برای برگزاری لویه جرگه‌یی که تا هنوز از دستورکار و هدف آن نمی‌دانیم اسراف و جفا در حق مردم است.
-کسی‌که به بزرگترین تقلب در تاریخ انتخابات کشور و جهان متهم است و به بابای گوسفندی شهرت دارد به عوض محاکمه برای رهبری و سازماندهی جرگه برگزیده شده است. حدیث مفصل را از این مجمل می‌توان خواند.
-مهم‌ترین نگرانی در این مرحله با در نظرداشت وضعیت استفاده ابزاری از جرگه مشورتی صلح برای انتخابات است. همان بحث استفاده از امکانات دولتی برای انتخابات.
-مدیریت و رهبری جرگه صلح سوگمندانه همه شمول و فراگیر نیست و به صورت انحصاری در دست یک حقله خاص قراردارد. نه تنها با اجراییه مشوره نشده که با دیگر جریان‌ها نیز مشوره لازم صورت نگرفته و آنان در مدیریت و سازماندهی جرگه حضور ندارند.
-به این دلایل و ده‌ها دلیل دیگر تصمیم گرفته شد تا از اشتراک در این جرگه به خاطر منافع مردم و مصالح علیای کشور و در همآهنگی با دیگر جریان‌های سیاسی منصرف شویم.
-متن اعلامیه ثبات و همگرایی و مقاله‌یی از من در باره لویه جرگه در افغانستان.

بسم الله الرحمن الرحیم
اعلامیه تیم ثبات و همگرایی در مورد برگزاری نشست لویه جرگه مشورتی صلح

کابل: لویه جرگه پیش‌بینی شده در قانون اساسی مرجع عالی تصمیم‌گیری و سایر جرگه‌های مشورتی، راه‌کار موثر برای گرفتن دیدگاه‌های مردم می‌باشد.
از آنجایی‌که مشورت هم از نظر دینی یک امر پسندیده است و هم در جهان امروزی برای بهبود امور، یک اصل مهم پنداشته می‌شود، تیم ثبات و همگرایی با درک اهمیت این مسئله در مسایل مهم افغانستان به مشورت باورمند است و آن را به همه طرف‌های تصمیم‌گیر و سیاسی در مراحل مختلف توصیه کرده است.
از چندی به این‌سو برای برگزاری نشست مشورتی زیر عنوان جرگه مشورتی صلح تصمیم گرفته شده و با توظیف تعدادی، بخش‌هایی از مراحل تطبیقی آن را نیز پیش برده‌اند.
ما در تیم ثبات و همگرایی، نه در سطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه در سطح حکومت، تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده‌ایم و در عین حال، دلایل مقنعی برای این نشست نیز سراغ نداریم.
تیم ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله اعلام می‌نماید که در نشست زیر نام «جرگه مشورتی صلح» اشتراک نخواهد کرد و این نشست را ممد به حل مشکلات موجود در افغانستان نمی‌داند.

و من الله التوفیق
دکتور عبدالله عبدلله
۲۵ حمل ۱۳۹۸

لویه جرگه پارادوکس سنت و مدرنیته

هم‌رسانی: می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید