مجیب‌الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفته است که در مورد برکناری آقای مسعود، رئیس جمهوری افغانستان با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی این کشور مشورتی نکرده بود.

آقای رحیمی در گفت‌وگوی با ضیا شهریار گفت که ریاست اجرایی موضع خاصی در مورد این تصمیم رئیس جمهوری ندارد ولی با توجه به آنکه آقای مسعود عضو شورای امنیت ملی و کابینه دولت وحدت ملی افغانستان است، باید با ریاست اجرایی در این مورد مشورت می‌شد.

آقای رحیمی گفت که امروز آقای عبدالله با احمد ضیا مسعود دیدار داشته و این موضوع را به او مشخص ساخته که از قبل در جریان این تصمیم قرار نداشت.

 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-39635111#

هم‌رسانی: می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید