سربازان عزیز، فداکار و قهرمان کشورم روزتان مبارک‌باد.
شما مایه‌ی افتخار و عزت این سرزمین هستید. به شما و مبارزات آزادی‌خواهانه‌ و عدالت‌گسترتان علیه دشمنان این سرزمین افتخار می‌کنیم. 
از خداوند برای شما سربلندی و موفقیت‌های هرچه بیش‌تر در نبرد علیه دشمنان وطن آرزو می‌نماییم.
به شهدای‌تان بهشت برین و به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان قوای مسلح صبر و استقامت می‌طلبیم.

Share this Post