من سال‌ها است به صدای ملکوتی استاد شجریان از دل و جان گوش می‌دهم. او انسان را باصدا و انتخاب اشعار ناب فارسی به فضای از معنویت می‌برد که تجربه‌اش لذت بخش است.

Share this Post